THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG THẠCH PHÁT TẠI ĐÀ NẴNGGian Hàng Thạch Phát option1-B..