THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG TẠI HỘI THẢO HUYẾT HỌC ĐÀ NẴNGGian Hàng Phương Đông Gian Hàng Phương Đông Gian Hàng Phương Đông Gian Hàng Phương Đông